Construct by Palmako

Construct jakožto značka je perfekcionistou zaměřeným na svou roli a na výkon úkolů a povinností, které k této roli patří. Je to pedantický specialista oddaný své aspiraci být nejlepším v oboru, nikoli povšechným pracovníkem vhodným pro všechno. Construct oceňuje nákladově efektivní udržitelnost. Jako materiál využívá dřevo, čímž dokládá, že jeho způsobem myšlení je udržitelnost. Pokud se týká pracovních procesů, cení si jak chápání velkého celku, tak i jasného smyslu pro detail v rámci tohoto celku.

Je rychlý, náročný a nekompromisní — proto tu nejsou žádné nevýznamné technické detaily, na které by bylo možné při práci zapomenout. Nedělá žádné prázdné sliby, neplýtvá časem, nepoklesá do nejasného rozvažování. Nic nepředpokládá, vždy vše prošetří. Udělá vše pro zajištění toho, aby byly i ty nejposlednější detaily v pravý čas na svém místě, a aby celek fungoval tak efektivně, jak jen bude možno.